Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PSZCZÓŁKOWSKA

Aktualność danych:

PSZCZÓŁKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (684 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1405 osób, z czego:

1405

kobiet

Męska forma nazwiska to PSZCZÓŁKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1606. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PSZCZÓŁKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie52 kobiety

 • kujawsko-pomorskie86 kobiet

 • lubelskie54 kobiety

 • lubuskie8 kobiet

 • łódzkie80 kobiet

 • małopolskie19 kobiet

 • mazowieckie684 kobiety

 • opolskie7 kobiet

 • podkarpackie6 kobiet

 • podlaskie4 kobiety

 • pomorskie69 kobiet

 • śląskie51 kobiet

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie110 kobiet

 • wielkopolskie21 kobiet

 • zachodniopomorskie46 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: