Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PTACH

Aktualność danych:

PTACH – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (385 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 509 osób, z czego:

258

kobiet

251

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2708. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2690. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PTACH w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie19 mężczyzn, 17 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie8 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie193 mężczyzn, 192 kobiety

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: