Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PTASZKOWSKA

Aktualność danych:

PTASZKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (144 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 273 osoby, z czego:

273

kobiety

Męska forma nazwiska to PTASZKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2693. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PTASZKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie16 kobiet

 • lubuskie2 kobiety

 • małopolskie144 kobiety

 • mazowieckie6 kobiet

 • opolskie2 kobiety

 • podkarpackie6 kobiet

 • podlaskie3 kobiety

 • pomorskie17 kobiet

 • śląskie13 kobiet

 • warmińsko-mazurskie6 kobiet

 • wielkopolskie16 kobiet

 • zachodniopomorskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).