Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PUCHALSKA

Aktualność danych:

PUCHALSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (763 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 3848 osób, z czego:

3848

kobiet

Męska forma nazwiska to PUCHALSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

560. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PUCHALSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie235 kobiet

 • kujawsko-pomorskie225 kobiet

 • lubelskie73 kobiety

 • lubuskie59 kobiet

 • łódzkie263 kobiety

 • małopolskie131 kobiet

 • mazowieckie763 kobiety

 • opolskie28 kobiet

 • podkarpackie140 kobiet

 • podlaskie555 kobiet

 • pomorskie164 kobiety

 • śląskie170 kobiet

 • świętokrzyskie44 kobiety

 • warmińsko-mazurskie203 kobiety

 • wielkopolskie234 kobiety

 • zachodniopomorskie174 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: