Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PUSIAK

Aktualność danych:

PUSIAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (97 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 162 osoby, z czego:

79

kobiet

83

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2890. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2850. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PUSIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubelskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubuskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie3 kobiety

  • śląskie4 kobiety

  • wielkopolskie52 mężczyzn, 45 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).