Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku QASIM

Aktualność danych:

QASIM – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwach: pomorskim (2 osoby), śląskim (2 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 16 osób, z czego:

6

kobiet

10

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.6.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2960. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2931. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska QASIM w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: