Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku QUINN

Aktualność danych:

QUINN – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (4 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 76 osób, z czego:

43

kobiety

33

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.3.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2923. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2908. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska QUINN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie3 mężczyzn

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie4 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: