Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku RÓŻYŃSKA

Aktualność danych:

RÓŻYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (125 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 533 osoby, z czego:

533

kobiety

Męska forma nazwiska to RÓŻYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2436. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska RÓŻYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie20 kobiet

 • kujawsko-pomorskie108 kobiet

 • lubelskie20 kobiet

 • małopolskie10 kobiet

 • mazowieckie40 kobiet

 • opolskie8 kobiet

 • podlaskie33 kobiety

 • pomorskie125 kobiet

 • śląskie20 kobiet

 • warmińsko-mazurskie42 kobiety

 • wielkopolskie33 kobiety

 • zachodniopomorskie16 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).