Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku RÖSNER

Aktualność danych:

RÖSNER – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (29 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 70 osób, z czego:

43

kobiety

27

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.59.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2926. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2906. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska RÖSNER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie2 kobiety

  • opolskie10 mężczyzn, 11 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • śląskie9 mężczyzn, 20 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).