Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku RĄBALSKA

Aktualność danych:

RĄBALSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (23 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 97 osób, z czego:

97

kobiet

Męska forma nazwiska to RĄBALSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2872. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska RĄBALSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie10 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie18 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • pomorskie13 kobiet

  • świętokrzyskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie12 kobiet

  • wielkopolskie8 kobiet

  • zachodniopomorskie23 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).