Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku RĄCZKIEWICZ

Aktualność danych:

RĄCZKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (84 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 459 osób, z czego:

243

kobiety

216

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2726. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2717. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska RĄCZKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie18 mężczyzn, 23 kobiety

 • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 4 kobiety

 • lubelskie4 mężczyzn, 7 kobiet

 • łódzkie17 mężczyzn, 27 kobiet

 • małopolskie14 mężczyzn, 10 kobiet

 • mazowieckie35 mężczyzn, 31 kobiet

 • opolskie9 mężczyzn, 5 kobiet

 • podkarpackie3 mężczyzn, 2 kobiety

 • pomorskie2 kobiety

 • śląskie18 mężczyzn, 14 kobiet

 • świętokrzyskie37 mężczyzn, 42 kobiety

 • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn, 4 kobiety

 • wielkopolskie47 mężczyzn, 37 kobiet

 • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).