Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku RĄCZKOWIAK

Aktualność danych:

RĄCZKOWIAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (95 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 213 osób, z czego:

100

kobiet

113

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.88.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2869. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2820. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska RĄCZKOWIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 9 kobiet

  • kujawsko-pomorskie34 mężczyzn, 27 kobiet

  • lubuskie12 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie51 mężczyzn, 44 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).