Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku RĄPEL

Aktualność danych:

RĄPEL – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (75 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 148 osób, z czego:

74

kobiety

74

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2895. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2859. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska RĄPEL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • łódzkie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie41 mężczyzn, 34 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie9 mężczyzn, 7 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).