Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku RĘBOWSKA

Aktualność danych:

RĘBOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (97 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 248 osób, z czego:

248

kobiet

Męska forma nazwiska to RĘBOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2721. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska RĘBOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 kobiet

  • kujawsko-pomorskie15 kobiet

  • łódzkie39 kobiet

  • mazowieckie97 kobiet

  • podlaskie3 kobiety

  • pomorskie10 kobiet

  • śląskie5 kobiet

  • świętokrzyskie20 kobiet

  • warmińsko-mazurskie22 kobiety

  • wielkopolskie14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).