Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku RĘBOWSKI

Aktualność danych:

RĘBOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (83 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 253 osoby, z czego:

253

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to RĘBOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2680. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska RĘBOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie23 mężczyzn

  • łódzkie36 mężczyzn

  • mazowieckie83 mężczyzn

  • podlaskie2 mężczyzn

  • pomorskie6 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn

  • świętokrzyskie23 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie27 mężczyzn

  • wielkopolskie12 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).