Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku RĘKAS

Aktualność danych:

RĘKAS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (336 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 1680 osób, z czego:

858

kobiet

822

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2112. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2112. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska RĘKAS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie128 mężczyzn, 127 kobiet

 • kujawsko-pomorskie51 mężczyzn, 56 kobiet

 • lubelskie174 mężczyzn, 142 kobiety

 • lubuskie19 mężczyzn, 18 kobiet

 • łódzkie11 mężczyzn, 10 kobiet

 • małopolskie39 mężczyzn, 34 kobiety

 • mazowieckie23 mężczyzn, 25 kobiet

 • opolskie20 mężczyzn, 22 kobiety

 • podkarpackie172 mężczyzn, 164 kobiety

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie21 mężczyzn, 23 kobiety

 • śląskie14 mężczyzn, 17 kobiet

 • świętokrzyskie52 mężczyzn, 58 kobiet

 • warmińsko-mazurskie18 mężczyzn, 19 kobiet

 • wielkopolskie15 mężczyzn, 17 kobiet

 • zachodniopomorskie36 mężczyzn, 33 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: