Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku RĘKOŚ

Aktualność danych:

RĘKOŚ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (211 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 330 osób, z czego:

162

kobiety

168

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2807. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2765. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska RĘKOŚ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie16 mężczyzn, 7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubuskie37 mężczyzn, 32 kobiety

  • wielkopolskie107 mężczyzn, 104 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).