Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku RĘKOSIEWICZ

Aktualność danych:

RĘKOSIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (76 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 221 osób, z czego:

120

kobiet

101

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.19.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2849. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2832. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska RĘKOSIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie28 mężczyzn, 19 kobiet

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubuskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn

  • pomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie12 mężczyzn, 13 kobiet

  • wielkopolskie29 mężczyzn, 47 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).