Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku RŻANEK

Aktualność danych:

RŻANEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (183 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 249 osób, z czego:

140

kobiet

109

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.28.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2829. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2824. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska RŻANEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie82 mężczyzn, 101 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • świętokrzyskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).