Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku RASZKOWSKI

Aktualność danych:

RASZKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (147 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 404 osoby, z czego:

404

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to RASZKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2529. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska RASZKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie47 mężczyzn

  • łódzkie5 mężczyzn

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie80 mężczyzn

  • pomorskie26 mężczyzn

  • śląskie27 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie147 mężczyzn

  • wielkopolskie6 mężczyzn

  • zachodniopomorskie16 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).