Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku RDES

Aktualność danych:

RDES – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (27 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 74 osoby, z czego:

40

kobiet

34

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.18.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2929. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2899. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska RDES w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie12 mężczyzn, 15 kobiet

  • małopolskie4 kobiety

  • mazowieckie13 mężczyzn, 9 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).