Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku RDUCH

Aktualność danych:

RDUCH – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (1056 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 1256 osób, z czego:

637

kobiet

619

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2332. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2314. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska RDUCH w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • lubelskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie516 mężczyzn, 540 kobiet

  • świętokrzyskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).