Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku RDZANY

Aktualność danych:

RDZANY – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: łódzkim (11 osób), świętokrzyskim (11 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 30 osób, z czego:

3

kobiety

27

mężczyzn

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2966. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2906. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska RDZANY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie8 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie4 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn

  • świętokrzyskie11 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).