Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REŃSKI

Aktualność danych:

REŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (29 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 118 osób, z czego:

118

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to REŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2815. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie29 mężczyzn

  • lubelskie2 mężczyzn

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie17 mężczyzn

  • opolskie3 mężczyzn

  • pomorskie12 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie20 mężczyzn

  • wielkopolskie5 mężczyzn

  • zachodniopomorskie12 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).