Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REBELAK

Aktualność danych:

REBELAK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (21 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 39 osób, z czego:

21

kobiet

18

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.17.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2948. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2915. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REBELAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie10 mężczyzn, 11 kobiet

  • mazowieckie3 kobiety

  • wielkopolskie6 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).