Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REDLER

Aktualność danych:

REDLER – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (20 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 37 osób, z czego:

23

kobiety

14

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.64.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2946. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2919. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REDLER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie9 mężczyzn, 11 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • podlaskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).