Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REDLEWSKA

Aktualność danych:

REDLEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (28 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 43 osoby, z czego:

43

kobiety

Męska forma nazwiska to REDLEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2926. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REDLEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie12 kobiet

  • łódzkie28 kobiet

  • śląskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).