Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REDWANOWSKA

Aktualność danych:

REDWANOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie mazowieckim.

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 22 osoby, z czego:

22

kobiety

Męska forma nazwiska to REDWANOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2947. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REDWANOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie22 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).