Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REDYK

Aktualność danych:

REDYK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (81 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 282 osoby, z czego:

139

kobiet

143

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2830. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2790. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REDYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • łódzkie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie41 mężczyzn, 40 kobiet

  • podkarpackie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • podlaskie10 mężczyzn, 8 kobiet

  • pomorskie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • warmińsko-mazurskie34 mężczyzn, 27 kobiet

  • wielkopolskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).