Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REGA

Aktualność danych:

REGA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (107 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 280 osób, z czego:

147

kobiet

133

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.11.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2822. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2800. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REGA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie17 mężczyzn, 14 kobiet

 • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 8 kobiet

 • lubelskie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • lubuskie53 mężczyzn, 54 kobiety

 • małopolskie34 mężczyzn, 32 kobiety

 • opolskie9 mężczyzn, 7 kobiet

 • podkarpackie2 kobiety

 • pomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety

 • śląskie2 kobiety

 • świętokrzyskie5 mężczyzn, 7 kobiet

 • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).