Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REGENT

Aktualność danych:

REGENT – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (57 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 150 osób, z czego:

81

kobiet

69

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.17.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2888. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2864. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REGENT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie26 mężczyzn, 31 kobiet

  • lubuskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie16 mężczyzn, 11 kobiet

  • śląskie11 mężczyzn, 19 kobiet

  • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).