Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REGOSZ

Aktualność danych:

REGOSZ – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (54 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 85 osób, z czego:

47

kobiet

38

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.24.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2922. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2895. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REGOSZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 9 kobiet

  • łódzkie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie26 mężczyzn, 28 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).