Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REIF

Aktualność danych:

REIF – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (45 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 125 osób, z czego:

57

kobiet

68

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.84.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2912. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2865. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REIF w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie19 mężczyzn, 26 kobiet

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie20 mężczyzn, 9 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie6 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: