Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REINHARD

Aktualność danych:

REINHARD – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (25 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 103 osoby, z czego:

57

kobiet

46

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.24.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2912. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2887. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REINHARD w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 12 kobiet

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie9 mężczyzn, 5 kobiet

  • opolskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie14 mężczyzn, 11 kobiet

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: