Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REINKE

Aktualność danych:

REINKE – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (117 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 312 osób, z czego:

161

kobiet

151

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2808. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2782. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REINKE w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie60 mężczyzn, 57 kobiet

  • lubuskie2 kobiety

  • podlaskie2 kobiety

  • pomorskie19 mężczyzn, 20 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie38 mężczyzn, 30 kobiet

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).