Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REJ

Aktualność danych:

REJ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (246 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 1055 osób, z czego:

525

kobiet

530

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2444. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2403. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REJ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie53 mężczyzn, 42 kobiety

 • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 7 kobiet

 • lubelskie71 mężczyzn, 77 kobiet

 • lubuskie13 mężczyzn, 8 kobiet

 • łódzkie11 mężczyzn, 13 kobiet

 • małopolskie25 mężczyzn, 35 kobiet

 • mazowieckie27 mężczyzn, 27 kobiet

 • opolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • podkarpackie25 mężczyzn, 28 kobiet

 • podlaskie14 mężczyzn, 9 kobiet

 • pomorskie10 mężczyzn, 12 kobiet

 • śląskie56 mężczyzn, 60 kobiet

 • świętokrzyskie130 mężczyzn, 116 kobiet

 • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 2 kobiety

 • wielkopolskie17 mężczyzn, 15 kobiet

 • zachodniopomorskie22 mężczyzn, 20 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: