Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REJER

Aktualność danych:

REJER – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (64 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 165 osób, z czego:

86

kobiet

79

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.09.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2883. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2854. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REJER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie4 mężczyzn

  • łódzkie10 mężczyzn, 8 kobiet

  • mazowieckie24 mężczyzn, 23 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie32 mężczyzn, 32 kobiety

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).