Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REJKOWICZ

Aktualność danych:

REJKOWICZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (57 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 210 osób, z czego:

104

kobiety

106

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2862. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2835. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REJKOWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie16 mężczyzn, 18 kobiet

  • lubuskie11 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie29 mężczyzn, 28 kobiet

  • mazowieckie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie3 kobiety

  • pomorskie10 mężczyzn, 10 kobiet

  • śląskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • świętokrzyskie18 mężczyzn, 10 kobiet

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).