Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REJNER

Aktualność danych:

REJNER – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (44 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 124 osoby, z czego:

60

kobiet

64

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2909. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2869. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REJNER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • lubuskie4 mężczyzn

  • mazowieckie21 mężczyzn, 23 kobiety

  • śląskie12 mężczyzn, 11 kobiet

  • warmińsko-mazurskie17 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).