Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REJNOWSKI

Aktualność danych:

REJNOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (7 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 24 osoby, z czego:

24

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to REJNOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2909. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REJNOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • mazowieckie5 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).