Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REJTERADA

Aktualność danych:

REJTERADA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (15 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 55 osób, z czego:

30

kobiet

25

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.2.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2939. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2908. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REJTERADA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • podlaskie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • pomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).