Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REK

Aktualność danych:

REK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (1063 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 2550 osób, z czego:

1299

kobiet

1251

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1695. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

1701. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie28 mężczyzn, 43 kobiety

 • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn, 9 kobiet

 • lubelskie29 mężczyzn, 30 kobiet

 • lubuskie3 mężczyzn, 2 kobiety

 • łódzkie202 mężczyzn, 185 kobiet

 • małopolskie21 mężczyzn, 15 kobiet

 • mazowieckie549 mężczyzn, 514 kobiet

 • opolskie17 mężczyzn, 21 kobiet

 • podkarpackie9 mężczyzn, 13 kobiet

 • podlaskie8 mężczyzn, 6 kobiet

 • pomorskie54 mężczyzn, 49 kobiet

 • śląskie153 mężczyzn, 165 kobiet

 • świętokrzyskie43 mężczyzn, 46 kobiet

 • warmińsko-mazurskie31 mężczyzn, 23 kobiety

 • wielkopolskie24 mężczyzn, 23 kobiety

 • zachodniopomorskie44 mężczyzn, 52 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: