Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REKRUCIAK

Aktualność danych:

REKRUCIAK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (42 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 75 osób, z czego:

37

kobiet

38

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2932. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2895. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REKRUCIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie9 mężczyzn, 7 kobiet

  • opolskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie20 mężczyzn, 22 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).