Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku RELISZKA

Aktualność danych:

RELISZKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (108 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 153 osoby, z czego:

76

kobiet

77

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2893. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2856. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska RELISZKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 mężczyzn, 5 kobiet

  • łódzkie52 mężczyzn, 56 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • świętokrzyskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).