Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REMBAK

Aktualność danych:

REMBAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (51 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 120 osób, z czego:

63

kobiety

57

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.11.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2906. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2876. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REMBAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn, 10 kobiet

  • łódzkie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie24 mężczyzn, 27 kobiet

  • świętokrzyskie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).