Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REMBIASZ

Aktualność danych:

REMBIASZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (238 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 442 osoby, z czego:

216

kobiet

226

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2753. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2707. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REMBIASZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie16 mężczyzn, 20 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • łódzkie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie141 mężczyzn, 97 kobiet

  • mazowieckie9 mężczyzn, 11 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn

  • podkarpackie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • pomorskie11 mężczyzn, 14 kobiet

  • śląskie16 mężczyzn, 16 kobiet

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: