Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REMBIEJEWSKA

Aktualność danych:

REMBIEJEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (34 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 34 osoby, z czego:

34

kobiety

Męska forma nazwiska to REMBIEJEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2935. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REMBIEJEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie34 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).