Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REMER

Aktualność danych:

REMER – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (38 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 139 osób, z czego:

68

kobiet

71

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2901. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2862. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REMER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • lubelskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • podkarpackie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie22 mężczyzn, 16 kobiet

  • śląskie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • świętokrzyskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie18 mężczyzn, 16 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: