Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REMIN

Aktualność danych:

REMIN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (55 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 183 osoby, z czego:

81

kobiet

102

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.79.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2888. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2831. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REMIN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 10 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubelskie2 kobiety

  • małopolskie27 mężczyzn, 9 kobiet

  • mazowieckie5 mężczyzn, 8 kobiet

  • opolskie6 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie35 mężczyzn, 20 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).