Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REN

Aktualność danych:

REN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (97 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 269 osób, z czego:

135

kobiet

134

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2834. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2799. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubelskie20 mężczyzn, 8 kobiet

  • lubuskie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • małopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • podkarpackie2 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie48 mężczyzn, 49 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).